Benytter verdensledende sensorteknologi for å kartlegge interaksjon med andre kjøretøy og myke trafikanter

Forus PRT har i samarbeid med Delta IFO og Flaate™ Mobilitet utviklet en avansert, rullende datainnsamler spesifikt for simulering og kartlegging av kommende veistrekk for selvkjørende kjøretøy. Forus PRT er det første selskapet i Norden som tar en slik tilnærming i bruk for å kartlegge nye ruter for selvkjørende shuttlebusser på en mest mulig helhetlig måte.

 

“Vi trenger å vite så mye som mulig om de områdene vi skal operere i og har med Flaate™ Surveyor en mulighet til å kjøre i planlagte traséer før oppstart med shuttlebuss for å innhente data om trafikkbildet” uttaler daglig leder Linn Terese Marken i Forus PRT.

 

Ingrid Feyling fra Forskningsnettverket for Miljøvennlig Energi ved Universitetet i Stavanger fikk mandag 19.06.2017 æren av å avduke kjøretøyet for Forus PRT. Avduking skjedde i forbindelse med et studentarrangement initiert av Forus PRT og samarbeidspartnere for et tettere samarbeid med akademia.

 

Forus PRT har siden 2013 arbeidet med å utvikle autonome kollektivløsninger og startet i 2016 opp med Nordens første omfattende utprøving av selvkjørende shuttlebusser. Nå merker selskapet økt interesse fra flere regioner Norden og er i disse dager i ferd med å etablere en driftssentral beregnet for 24 timers drift.

 

Hovedsensorikken ombord i Flaate™ Surveyor er levert av Delta IFO og Mobileye, og gjenkjenner og klassifiserer blant annet fotgjengere, syklister, biler, busser, motorsykler, trafikkskilt med mer. Mobileye-sensoren kan også monteres i vanlige kjøretøy for å redusere fare for trafikkulykker, blant annet ved å gi synlige eller hørbare varsler ved fare for uhell.

 

Om Forus PRT - www.forusprt.com

Forus PRT ble etablert i 2013 for å utvikle og drifte autonome kollektivløsninger. Selskapet arbeider med å utvikle plattformer for sikker og effektiv mobilitet, med brukeropplevelse i fokus.

 

Om Flaate™ Mobilitet - www.flaate.eu

Flaate™ har som mål å utvikle verdens beste mobilitetsløsninger for persontransport. Selskapet spiller på lag med kollektivtransportnæringen, og tilbyr løsninger for drift av bilordninger / poolcars i forretnings- og byområder. Alle selskapets biler er 100% elektriske og blant annet utstyrt med avanserte førerstøttesystem (ADAS) fra Mobileye for å sikre en behagelig og trygg reise.

Om Delta IFO - Integrert Flåteoptimalisering - deltaifo.no & www.mobileye.com/en-uk

Delta IFO AS er distributør av Mobileye produkter i Norden og jobber aktivt for implementering av trafikksikkerhetssystemer i profesjonelle flåter som drosjenæring, tungtransport, budbil og buss. Noen av nøkkelegenskapene til Mobileye ettermonterbar trafikksensor er;

  • Hjelper føreren å unngå farlige situasjoner.

  • Ser veimerkingen, biler, sykler og fotgjengere.

  • Varsler om kjøretøyet er i ferd med å forlate kjørefeltet uten at blinklys er aktivert.

  • Varsler om avstanden til kjøretøyet foran begynner å bli liten.

  • Varsler om eget kjøretøy er i ferd med å kollidere med kjøretøyet foran.

  • Kan også lese fartsskilt og flere andre trafikkskilt og varsle dersom maksverdi overstiges

  • Varsler om fotgjengere eller syklister er på kollisjonskurs med kjøretøyet, det være seg foran eller i blindsonen.

Mobileye leverer i dag OEM-systemer til over 90% av verdens ledende bilprodusenter og har som mål å eliminere trafikkulykker. Se også www.mobileye.com

 

Kontaktperson Forus PRT:

Daglig leder Linn Terese Marken

linnterese@forusprt.com

Telefon: 90 21 57 38

Kontaktperson Delta IFO:

Operations Manager, Fredrik Larsen

fredrik@deltaifo.no

Telefon: 413 00 780

Kontaktperson Flaate™ Mobilitet:

Daglig leder Ann Kristin H. Rosnes

annkristin@flaate.eu

Telefon: 90 85 90 71

Forus PRT lanserer Nordens første dedikerte kjøretøy for kartlegging av autonome shuttletraséer - Flaate™ Surveyor
CONTACT

Linn Terese Marken

Managing Director​

P: (+47) 90215738

M: linnterese@forusprt.com 
 

ADRESS

Forusbeen 78,

4033 Stavanger

Norway

FOLLOW
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2023 by Forus PRT. All rights.